Tất cả các sản phẩm bán ra của Bống Vàng nếu có bảo hành thì đều phải gắn tem bảo hành vào từng bộ phận được bảo hành

Những sản phẩm không phải bảo hành thì có thể dán tem mang thương hiệu Bống Vàng


Bống Vàng bao gồm: Tên miền, code website, logo, nhãn hiệu được bảo hộ, page, group, tài sản…đều thuộc sở hữu của Bống Vàng


Bống Vàng được nhận diện bằng Logo, tem-nhãn