Lioa 4S5 5m 2 lõi
Trọng lượng 1000 g
Kích thước

Mặc định

Bình luận Facebook