Tagged: "*Thành Phần: - Xạ khuẩn Streptomyces spp - Vi khuẩn Bacillus spp - Nấm men - Lactobacillus spp - Vi khuẩn quang hợp *Công dụng: - Làm trong nước"

LỌC SẢN PHẨM

*Thành Phần: - Xạ khuẩn Streptomyces spp - Vi khuẩn Bacillus spp - Nấm men - Lactobacillus spp - Vi khuẩn quang hợp *Công dụng: - Làm trong nước

Hiển thị kết quả duy nhất

Sắp xếp:
Sắp xếp:
Sắp xếp:
Sắp xếp:

Mới xem gần đây

Chưa có dữ liệu!